חניות נכים

החוק הישראלי מחייב הקצאת חניות ייעודיות בחניונים ציבוריים ופרטיים, עבור נכים הנושאים תעודת נכה. החוק מגדיר כי חניית נכים צריכה להיות מסומנת בסימן נכה מוסכם על גבי משטח החניה ובאמצעות שילוט מתאים. לעיתים צבע משטח החנייה מעיד אף הוא על ייעוד החניה, ומסומן בכחול. סימון חניה זה מעיד על כך שנהגים שאינם נכים ושאינם נושאים תו נכה, אינם מורשים לחנות בחניה זו.

חניות נכים מסומנות גם בחניות רחוב – לעיתים כסימון כללי עבור חניית נכים כללית ולעיתים כחנייה ייעודית עבור רכב נכים השייך לנהג ייעודי. במקרה בו מוקצית חנייה עבור רכב מסוים, יש לסמן עליה ועל גבי השילוט הניצב לידה הן את סימון הנכה המוסכם והן את מספר הרכב לו היא שייכת.

חברת Simunim4u מסמנת חניות וחניונים בכלל וחניות נכים בפרט, בכל רחבי הארץ, עבור לקוחות מוסדיים, עסקיים ופרטיים. אנו מקפידים לקיים את כל הוראות החוק של משרד התחבורה באשר לסימון של חניות נכים בכל הקשור למיקום החניה בסמיכות למעלית או לרמפה, מידות החניה, סימון החניה, צביעת החניה בצבע הכחול האופייני והתקנת השילוט המגדיר את החניה כחניית נכים באופן רשמי.

המומחים של חברת Simunim4u, שמחים לייעץ, עבור אדריכל המבנה, הקבלן או עבור הלקוח הפרטי בכל הקשור לסימון חניות הנכים במבנה. אנו מקפידים על שירות אדיב, אישי ומהיר והקפדה על עמידה בלוחות הזמנים שהוקצבו לפרויקט.

חומרי הצבע בהם אנו משתמשים לצורך סימון חניות נכים, איכותיים ועומדים בתו התקן הישראלי. אנו מקפידים להוסיף לצבע חומרי צבע ייעודיים אשר מטרתם להגביר את עמידותו של הצבע ואת הנראות שלו גם בשעות החשכה. איכות חומרי הצבע שלנו שומרת על הרעננות והנראות של הצבע לאורך שנים.