052-3885788

לכאורה סימון כבישים וחניונים הם שני דברים שונים, כי סימון כבישים נעשה למטרות תעבורתיות ואילו סימון חניונים נעשה לצורך הפסקה מתנועה, אבל מטרתם זהה – הסדרת השימוש במקום כלשהו: דרך או חניון.  

לצורך כך הן סימוני כבישים והן סימוני חניונים עושים שימוש בסימנים מוסכמים שמהווים שפה, כך שהיא מובנית לכל מי שמגיע למקום זה.

למעשה, הן סימוני כבישים והן סימוני חניונים מאפשרים ליהנות משני דברים במקביל: שמירת הסדר הטוב במקום (כביש או חניון) ושמירת ביטחונם של המשתמשים בו. למשל:

  • סימון כבישים בקו לבן מקוטע מאפשר עקיפה ואילו קו לבן רצוף אינו מאפשר עקיפה – הבדל קטן שיכולה להיות לו משמעות רבה מבחינת המשתמשים בדרך עד כדי סיכון חייהם.
  • אי סימון של חניית נכים בחניונים יכול לגרום לבעלי מוגבלויות לחנות רחוק מהיעד שלהם – מה שיכול לגרום לעוגמת נפש במקרה הטוב ולסכנה אמיתית במקרה הרע.

 

סימון כבישים וחניונים – שני חלקים שיוצרים את השלם

המשמעות היא ששני הסימונים מאפשרים תפקוד יעיל, הן כאשר מדובר בדרך והן כאשר מדובר בחנייה – מה שאומר שלמעשה הם משלימים זה את זה ויוצרים מעטפת תעבורתית אחת שלמה.

לכן, מומלץ לפנות לאותה חברה שתבצע את שתי הפעולות: סימון כבישים מחד וסימון חניונים מאידך. חברה זו חייבת לעמוד בקריטריונים מקצועיים מחמירים כדי להבטיח עבודה יעילה, למשל:

  • העסקתם של אנשי מקצוע בעלי הסמכה כ"סמני צבע מורשים" מטעם מע"צ (החברה הלאומית לדרכים בישראל).
  • שימוש בחומרים ובמוצרים עמידים
  • עבודה מדויקת שנעשית ברמה הגבוהה ביותר ובהתאם לסימונים הקבועים בחוק.
  • שמירה על עדכון שוטף בתחום המכשור, חומרי העבודה והטכנולוגיה שבה נעשה שימוש .

אחד האלמנטים החשובים בתחום סימון כבישים וחניונים הוא נושא הצבע. מכיוון שהן חניונים והן כבישים נמצאים במקומות פתוחים הם חשופים לפגעי מזג האוויר (שמש, רוח, גשם וכו') – הצבע צריך להיות כזה שנשאר בולט וברור גם בחלוף הזמן.

כמו כן, הצבע צריך להיות בעל מקדם חיכוך מדויק, כלומר מצד אחד עליו למנוע החלקת הרכבים ומצד שני עליו לאפשר את תנועתם החופשית.

Call Now Button