052-3885788

כל נהג יודע, וכל הולך רגל צריך לדעת (וכך גם רוכב האופניים), לכביש יש שפה משלו. לדרך חוקים משלה וחייבים להכיר אותם לצרכי בטיחות. אך לא מספיק שיותקנו תקנות ויקבעו חוקים על מנת שכל מי שנע בדרך יוכל לעשות זאת בבטיחות. לצד כל מיני חוקים ותקנות למשל לגבי מהירות מותרת, לגבי מתן זכות קדימה וכיוצא באלה, נדרשים גם כל מיני סימוני הוראה והתראה. נדרשים סימונים שיאפשרו תנועה נכונה וטובה בכביש. תנועה שוטפת מצד אחד ובטוחה מצד שני. איך מגיעים לכך? את הדבר הזה ניתן להשיג בעזרת סימונים מתאימים. חברת סימונים פור יו מתמחה בביצוע כל הסוגים של סימוני כביש הנהוגים בישראל. הסימונים מבוצעים בקפדנות מלאה, בתיאום מול כל הגורמים הרלוונטיים ובעלי התפקידים, בהתאמה מלאה עם החקיקה הקיימת ובהתאם לתנאי הכביש והדרך.

אילו סימוני כביש אנו צובעים

חברת סימונים פור יו מחזיקה בציוד מתקדם לביצוע כל סוגי הסימון, בכל כביש. צוותי העבודה בקיאים במלאכתם ועושים אותה היטב. מבצעים גם סימונים על גבי מדרכות, בחניות ובחניונים. צובעים ומסמנים דרכים ראשיות וצדדיות, מעברי חציה, שטחים תפעוליים, שטחי פריקה וטעינה. צוותי העבודה מבצעים מגוון רחב של סימונים, בהתאם לכל צורך: סימוני נתיבים וסימוני מעבר חציה. סימונים של נתיבים שונים וסימונים של חיצי הכוונה. מבצעים גם צביעה של מדרכות, איי תנועה, שבילי אופניים והולכי רגל. בקיצור, אנו מסוגלים וערוכים לביצוע כל משימת צביעה או סימון.

עבודות ציבוריות ופרטיות

ביצוע של סימון בכבישים ובחניות עשוי להידרש מטעמים פרטיים וגם לצרכים ציבוריים. סימוני כביש יכול להתבצע בכביש ציבורי או בדרך פרטית. חברת סימונים פור יו מקבל את כל סוגי העבודות, ולא רק סימון או צביעה במובן הצר של המילה. בנוסף, מתקינים אמצעי הוראה והכוונה, ייצור של שלטים ותמרורים, התקנת מראות דרך (מראות פנורמיות לשיפור שדה ראיה), התקנה של אמצעי בטיחות שונים לכבישים ומדרכות, סימון של אזורי עצירה, אזורי איסוף תלמידים, קרצוף כבישים לצורך סימון מחודש לאחר שינויים בדרך, צביעת חניות נכים וחניונים ציבוריים או פרטיים.

Call Now Button