052-3885788

ישנם תחומים רבים בהם המחיר מהווה ערובה לאיכות המוצר או השירות המתקבל. אולם, כאשר בוחרים צבע סימון כבישים, מחיר מהווה רק אחד מהקריטריונים השונים אשר נלקחים בחשבון, וכפי שמיד תבינו, סביר להניח שדווקא את אחד הפחות חשובים וקריטיים בהם. נבהיר מראש, אין כאן עניין של זלזול בעלויות, אולם, כאשר מול העלויות, על כף המאזניים מוטלים חיי אדם ובטיחות, כשמדברים על צבע סימון כבישים, מחיר הוא השיקול שבו פחות חשוב להתחשב.

 

צבע סימון כבישים, מחיר וקריטריונים נוספים בבחירה

בואו נבדוק, מלכתחילה, מהי המטרה הייעודית של צבע לסימון כבישים. כבישים, כדרך קבע וכנדרש על פי הנחיות התעבורה, מסומנים בסימנים ובצבעים שונים, וזאת, על מנת לסמן לנוהגים בהם דברים ספציפיים. כל הסימנים, הצורות והקווים (כדוגמת חיצי ההכוונה, קווי הפרדה בין נתיבים שונים, קווי עצירה בהצטלבויות וצמתים, סימוני איי התנועה והמעגלים ואף סימוני צידי מדרכות וחניות) מטרתם לתת לנוהגים כמה שיותר מידע והנחיות על הדרך בה מצופה מהם לנהוג (תרתי משמע). לכן, מלכתחילה, התכונות המדרשות מצבע לסימון כבישים שונות מאלה הנדרשות מצבע לצביעת קירות, למשל. תכונות הבסיס הן ייבוש מהיר ועמידות גבוהה, בצד יכולתו של הסימון בצבע לבלוט גם בתנאי ראות לקויים. מסיבה זו, בעת בחירת צבע סימון כבישים, מחיר הוא קריטריון פחות חשוב מהקריטריונים האחרים, שכן, עליהם נשענת בטיחותם של הנוהגים בדרכים המסומנות בצבע הספציפי שנבחר. וכידוע – לחיים שלנו (ושל הנהגים) אין מחיר!

 

כשהזול מתברר כיקר

בכל הנוגע לצבע סימון כבישים, הצמדות לאלמנט המחיר דווקא עלולה להתגלות כשיקול גורלי ומוטעה, אבל בדיעבד… כאשר חיי אדם תלויים בכך, מוטב להניח את שיקולי העלות בצד, ולבחון באופן מעמיק, דווקא את התכונות החשובות והקריטיות יותר של הצבעים הנבחרים, שכן, הן אלה שעלולות לגרום לאובדן חיי אדם. צבע שאינו עמיד דיו בפגעי מזג האוויר, עלול, במהלך השנים להימחק ולהישחק, ולהותיר, לדוגמה, צומת מסוכנת ללא סימונים הנדרשים לנוהגים בה.

 

בבחירת צבע סימון כבישים, מחיר מתגמד מול השיקולים האחרים!

Call Now Button