052-3885788

במדינה רוויית מלחמות ותאונות דרכים, המותירות רבים מהאנשים כשהם מסווגים כבעלי מגבלות שונות, מן הסתם, לעיתים קרובות, נשאלת השאלה – איך מסומנת חניית נכים? מאחר וחניות נכים הן חלק בלתי נפרד מנוף התעבורה הישראלי, לשאלה איך מסומנת חניית נכים ישנה הצדקה, גם אם אינכם נכים, חלילה וחס, אלא אנשים חסרי מגבלות, הנדרשים לידע זה, על מנת שלא לעבור על החוק ושלא להחנות בחניית נכים, אפילו לא בטעות.

 

איך מסומנת חניית נכים?

בנוסף להנחיות המפורטות בתקן ישראלי ת"י 1918 חלק 2 לסימון השטח ועל פי ההוראות להצבת תמרורים של משרד התחבורה (תקנות והנחיות להצבת תמרורים- 2012), תמרור 437 הוא המסמל חניה בלעדית לרכב של נכה – משותק רגליים. תמרור זה יוצב במקומות ציבוריים אליהם נכים נוהגים להגיע ברכבם, במקומות הסמוכים למקום עבודתו ו/או מגוריו של נכה ספציפי, אשר בהם אין בנמצא מקומות חניה בלעדיים או פרטיים בתחומי המבנה ו/או המגרש ואף במקומות שבהם קיימת וידועה מצוקת חנייה קשה במיוחד.

ברשויות מקומיות מסוימות, נקבעו הסדרים חניית נכים נרחבים יותר באמצעות השימוש בתמרור 439 הכולל פירוט השעות בהן קיים הסדר החניה התקף. (וזאת, בהתקיים אותם תנאים שמפורטים בסעיף 70א2 לפקודת התעבורה, תשכ"א-1961). בהתאם לאופן סימון החניה לנכה יוצב התמרור ויהיה גלוי, ברור וחד-משמעי, בהתאמה לצורת הגישה של הרכב והנהג אל מקום החנייה המסומן, כך שהנהגים שאינם נכים יוכלו לראותו מיד ולא לחנות במקום המיועד לחניית נכים. במקומות רבים התפתחו וריאציות שונות על ההוראות והתקנות כדי להבהיר לנהגים שאינם זכאים לחנות בחניית נכה כי מדובר בחנייה ייעודית, כך שהשאלה – איך מסומנת חניית נכים הפכה, בימינו להרבה יותר לקלה למתן תשובה.

 

סימוני חניות נכים

כפי שניתן להבין, כיום, יותר מתמיד, קל לענות על השאלה איך מסומנת חניית נכים, וזאת, מכיוון שבימינו, בחניונים ציבוריים או פרטיים, או, אפילו ליד ביתו של הנכה הזכאי לכך, מסומנות החניות, הן בסימון צבע על הכביש והן בתמרורים המתאימים, כך שלא ניתן לטעות בכך.

Call Now Button