052-3885788

סימוני נתיבים על הכביש מסייעים לכולנו להתמצא בדרכים. אולם חשוב לא פחות מכל סימני הנתיבים או סימני התמרורים הם הסימונים אשר בחניות. סימון חניות הינו מלאכה חשובה מאוד שחייבים לבצע בדייקנות מרבית. לשם כך נדרשים צבעים עמידים ביותר, שלא ישחקו במהירות. צבע לא מתאים יישחק עד מהרה תחת גלגלי המכוניות ופגעי מזג האוויר. כאשר אנו מבצעים את הסימון באמצעים הייעודיים, ההקפדה הינה מרבית.

ניקוי משטחים לפני הסימון

אין לבצע סימון על גבי המשטח מבלי לבצע עבודת הכנה רצויה. כלומר, יש להתאים בין סוג הצבע לבין אופי המשטח, הכביש או הדרך. חייבים לבצע ניקוי של המשטח במידה ועשוי להיות חשש כי הוא מלוכלך מדי. טאטוא או שטיפה עשויים להידרש ולאחר מכן מבצעים כיסוי בצבע לפי המתווה שתוכנן. כן, גם אם הדבר נראה פשוט לביצוע, לא כך הוא. יש לבצע תכנון מקיף של הצביעה והסימון אחרת ייווצרו בעיות.

כאשר אנו מבצעים סימון חניות, אנו מודעים לאחריות הכבדה המוטלת על כתפינו. מצד אחד, כל חניה וחניה צריכה להיות מסומנת בצורה ברורה ומאירת עיניים. מצד שני, חשוב שלא יהיו סימנים מיותרים ומבלבלים. חיוני לסמן כהלכה גם את החניות המיועדות לנכים, עם התוספות הגרפיות הנדרשות. לפעמים מכסים בצבע את כל המשטח, ולא מסתפקים רק בקווי סימון מלבניים.

סימונים פור יו, מסמנים בשבילכם

יש כל מיני סוגים של סימון חניות. סימון אפשרי בחניונים פרטיים או בשטחים ציבוריים. סימון מתקיים בחניונים פתוחים וכן בחניונים תת קרקעיים. הסימון נעשה תחת הכללים הנהוגים בארץ, כך שיש צורך לגלות בקיאות בסוגי צבע כמו גם בתקנות בנושא סימוני דרכים וחניות. יש לציין כי ביצוע העבודה נעשה בתיאום עם גורמים עירוניים, ממשלתיים, קבלנים או גורמים פרטיים. אם יש לכם בניין ישן ללא סימון מתאים, אם אתה קבלן הבונה בניין מגורים חדיש או שאתם נציגים עירוניים, פנו אלינו בנושא צביעה, סימון, התקנה שלטים מתאימים ותמרורים. כי סימון לא מתחיל ונגמר בחניה עצמה. סימון מתחיל ונגמר במקצוענות מא' ועד ת'. סימונים פור יו, מסמנים בשבילכם.

Call Now Button